Apua sisällöntuotantoon. Scribo tekee kirjaimista enemmän kuin sanoja.

Olipa tarpeesi sitten sisältöä www-sivuille, esitteeseen, vuosikertomukseen, tiedotteeseen, lehtiartikkeliin tai uutiskirjeeseen, me Viestintäpalvelu Scribo & Consulitessa autamme sinua kertomaan asiat niin, että muut ymmärtävät.

Välineellä tai kanavalla ei ole meille väliä – sinulle kylläkin. Me autamme sinua valitsemaan parhaimmat keinot saada sanomasi perille. Monikanavaisesti tai yksittäisenä viestintätekona. Sinne mistä juuri sinun asiakkaasi tai henkilöstösi sen huomaa.

Voimme ottaa koordinoitavaksemme myös jonkin säännöllisesti toistuvan viestintätoimenpiteen, kuten vaikkapa henkilöstö- tai asiakaslehden. Työstämme myös muutamien asiakkaidemme säännöllisesti ilmestyvät uutiskirjeet. Aiheet päätetään aina yhdessä, sisällöt toteuttaa Scribo. Teemme myös sosiaalisen median sisältöjä ja seuraajahallintaa. Tällä hetkelläkin toteutamme erilaisia sisältöjä someen ja hallinnoimme useamman asiakkaamme FB-, Instagram-, Twitter- ja LinkedIn -tilejä.

Olemme apuna myös muussa kuin sisältöön liittyvissä toteutuksissa, sillä Scribon verkostossa löytyy kumppaneita kaikkeen viestinnän toteutukseen. Käy kurkkaamassa esimerkiksi www-sivuja midventum.fi, lak.fi sekä alma.fi.

Uupuuko viestintästrategia, miten olisi viestintäkoulutus?

Mistä kiikastaa, kun viestinnän toimenpiteillä ei tunnu olevan mitään virkaa? Auttaisiko panostaminen brändäykseen, sisäisen viestinnän vahvistaminen ja oikea kohdentaminen, yhteiskuntavastuullisen toiminnan näkyvämmäksi tekeminen tai mediasuhteiden luominen ja ylläpito. 

Niinpä niin  - mikä on tavoitteenne? Mitä tarvitsette tai strategisia lähtökohtia pohdittuanne haluatte? Aina tämä ei ole selvää ja siksi Viestintäpalvelu Scribo & Consuliten asiantuntija osaa sparrata nykyistä mallianne, avata ajatuksianne uudelle sekä ohjata ja valmentaa teitä viestinnässä, jolla on vaikutusta.

Teemme viestinnän strategian ja/tai vuositason suunnitelmat. Jokaisella organisaatiolla, pienellä tai isolla, on syytä olla viestintästrategia, jotta viestintä ei olisi sarja irrallisia toimenpiteitä, joita tehdään pahimmillaan kiireellä ja ilman jatkumoa.  Viestintästrategia johdetaan aina suoraan yrityksen liiketoiminnan tavoitteista. Se tukee yhteisön päivittäistä viestintää antamalla tarinan ja pääviestit. Siinä määritellään viestinnällenne tavoitteet, kohderyhmät ja kanavat sekä miten tuloksellisuutta mitataan.  Asiakkaiden, kumppanien ja juuri teille tärkeiden sidosryhmien luottamus kasvaa, kun kaikki viestintään liittyvä on linjassa toisiinsa. Näin se vahvistaa myös brändiänne! 

Koulutamme erilaisista arjen viestintään liittyvistä yksityiskohdista. Autamme niin asiantuntijoita kuin viestintätiimien jäseniä sparraamalla ja opastamalla viestintätilanteista ja asioista, jotka aiheuttavat huolta tai päänvaivaa. Koulutuksemme räätälöidään organisaatiokohtaisesti ja huomioimme koulutuksen sisällöissä aina toimialanne.

Koulutamme muun muassa: 

  • erilaisten sosiaalisen median kanavien käytöstä ja hyödyntämismahdollisuuksista (esim. asiantuntija somessa, johtoryhmän someymmärrys, some ja mediasuhteet, somesta potkua asiakaskokemukseen ja arvonluontiin)
  • verkkokirjoittamisesta
  • mediaviestinnästä ja toimittajayhteistyöstä
  • kriisiviestinnästä ja maineenhallinnasta

Tökkiikö rekrytointi? Tarvitsetteko väliaikaista viestintäpäällikköä tai tiedottajaa?

Scribon keikkapalvelun kautta saat avuksi kokeneen viestintäammattilaisen, jolla on kyky tarttua projekteihin kiireiselläkin aikataululla.

Onko yritykselläsi tai yhteisölläsi lyhytaikaisen työvoiman tarve? Onko alkamassa viestintään liittyvä hanke tai projekti, jolle ei tunnu löytyvän vetäjää? Jäikö viestintäpäällikkö yllättäen sairaslomalle? Etsitkö tekijää, joka pystyy hyppäämään mukaan projektiin nopealla aikataululla, lyhyeksikin aikaa? 

Ammattilaisemme voi työskennellä kanssanne pari päivää viikossa, tehdä tietyn tuntimäärän erikseen sovittuna ajanjaksona tai olla intensiivinen osa työyhteisöänne tarvitsemanne ajanjakson ja säännöllisesti jonkin viestintätoimenpiteen osalta. 

Keikkapalveluamme hyödyntävät muun muassa LAK Lentoasemakiinteistöt Oyj (ulkoistettu viestintäpäällikkö), Farmasian Oppimiskeskus (uutiskirjeen tuotanto 4 x vuodessa projektiperusteisesti) sekä muutama muu, kuten ALMA Consulting Oy, jolle koordinoimme yritysvideon toteutuksen "avaimet käteen".

Miten voimme olla sinulle avuksi?

Kysy palvelustamme lisää.